ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр

 

Улаанбаатар хот

 

Дугаар 188

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төсвийн тухай хуулийн 8.3.3, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2018 оны төсвийн орлогын доод хязгаар, төсвийн зарлагын дээд хязгаарыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолоор баталсан төсвийн хязгаарт нийцүүлэн 2018 оны төсвийн төслийг боловсруулахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай.

                         Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                          Ж.ЭРДЭНЭБАТ

                   Сангийн сайд                                                                  Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН                                  

 

XIV.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

 

 

1

Төсвийн орлогын дүн

19,606.6

 

1.1

Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

280.5

 

1.2

Тусламжийн орлого

19,326.1

 

2

Суурь зарлагын дүн

75,963.5

 

2.1

Урсгал зардал

46,309.4

 

2.2

Хөрөнгийн зардал

10,328.0

 

2.3

Гадаад тусламжаас санхүүжих зардал

19,326.1