Орчны шинжилгээний хэлтэс

Хэлтэсийн товч танилцуулга:

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Орчны шинжилгээний хэлтэс нь 2013 онд анх байгуулагдсан бөгөөд тус газрын хүрээлэн буй орчны чанарын хяналт шинжилгээний асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж юм.

Тус хэлтэс нь хүрээлэн буй орчны төлөв байдал, агаар ус, хөрсний чанар, цацраг идэвхийн түвшний болон бохирдлын эх үүсвэрийн хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, орчны хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хэмжил зүй, стандартын нэгдмэл байдлыг хангах, улсын агаарын чанарын мэргэжлийн албаны үүргийг гүйцэтгэж, агаарын чанарын болон бохирдлын эх үүсвэрийн мэдээллийг нэгтгэж сан бүрдүүлэх, тайлагнах, агаар бохирдуулах бодисын хаягдал, түүний эх үүсвэрийн тооллогыг зохион байгуулах, агаарын чанарын төлөв байдлыг мэдээлэх, мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, озоны үе давхаргыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион багуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Орчны шинжилгээний хэлтэс нь “хэлтсийн дарга”, “орчны чанарын хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн”, “усны чанарын мэргэжилтэн”, “агаарын чанарын мэргэжилтэн”, “хөрсний чанарын мэргэжилтэн”, “бохирдлын тархалт, үнэлгээний мэргэжилтэн”, “агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн бүртгэл, тооллого үнэлгээний мэргэжилтэн”, “орчны бохирдлын эх үүсвэр, цацрагийн хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн” гэсэн нийт 8 хүний бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Нэр Албан тушаал Өрөө дугаар Өрөөний утас Цахим шуудан
1 Ж.Батбаяр Хэлтсийн дарга 313 266148 batbayar@namem.gov.mn
2 Ш.Нямдаваа Орчны чанарын хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 217 262886 nyamdavaa@namem.gov.mn
3 Я.Эрдэнэбаяр Усны чанарын мэргэжилтэн 217 263092 erdenebayar@namem.gov.mn
4 Д.Өнөрбат Агаарын чанарын мэргэжилтэн 217 262886 unurbat@namem.gov.mn
5 С.Мөнхсайхан Бохирдлын тархалт, үнэлгээний мэргэжилтэн 217 263092 munkhsaikhan@namem.gov.mn
6 Ц.Дэлгэрмаа Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн бүртгэл, тооллого үнэлгээний мэргэжилтэн 217 262886 delgermaa@namem.gov.mn
7 С.Эрдэнэцэцэг Орчны бохирдлын эх үүсвэр, цацрагийн хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 222 263091 erdenetsetseg@namem.gov.mn
8 Х.Эрдэнэчимэг Хөрсний чанарын мэргэжилтэн 222 263091 erdenechimeg@namem.gov.mn
9 Н.Бүжинлхам Орчны чанарын нөлөөллийн үнэлгээний мэргэжилтэн 217 263092 bujinlkham@namem.gov.mn