Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтэс

​Удирдлага, төлөвлөлт, санхүү, хамтын ажиллагааны хэлтсийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Удирдлага, төлөвлөлт, санхүү, хамтын ажиллагааны хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын удирдлагын манлайллыг хангах, салбарыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны менежментийг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, чадавхийг бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, дэлхийн цаг уурын байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай харьцах гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, холбогдох конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, салбарын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих, шалгалт зохион байгуулах, цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын санхүү, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хангамж, аж ахуйн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, төсвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах, төсвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах, салбарын харьяа байгууллагуудад санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны менежментийг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, салбарын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих, шалгалт зохион байгуулах, цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын санхүү, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хангамж, аж ахуйн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, төсвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах

  • 2.5.3.1. Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын удирдлагын манлайллыг хангах
  • 2.5.3.2. Салбарын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих, шалгалт зохион байгуулах, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангах,
  • 2.5.3.3. Салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, чадавхийг бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах
  • 2.5.3.4. Холбогдох конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, Дэлхийн цаг уурын байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай харьцах гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
  • 2.5.3.5. Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын санхүү, хөрөнгө оруулалтын төсвийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх
  • 2.5.3.6. Нягтлан бодох бүртгэл, аж ахуйн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, төсөвийн санхүүжилтыг үр ашигтай зарцуулах
  • 2.5.3.7. Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын харьяа байгууллагуудад санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх
  • 2.5.3.8. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах техник хангалтыг зохион байгуулах

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Нэр Албан тушаал Өрөө дугаар Өрөөний утас Цахим шуудан
1 Б.Эрдэнэмөнх Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 303 326611 erdenemunkh@namem.gov.mn
2 М.Эрдэнэдэлгэр Хоёр талт хамтын ажиллагааны болон төсөл, хөтөлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 312 264970 erdenedelger@namem.gov.mn
3 Д.Отгонбаяр Ахлах нягтлан бодогч 305 264692 otgonbayar@namem.gov.mn
4 С.Цэрэннадмид Тооцооны нягтлан бодогч 305 264692 tserennadmid@namem.gov.mn
5 О.Оюунцэцэг Касс, эд ахуйн нярав 305 264692 oyuntsetseg@namem.gov.mn
6 С.Сэржмядаг Санхүү, хөрөнгө оруулалт, төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 303 264907 serjmyadag@namem.gov.mn
7 Р.Эрдэнэ-Оргил Өмч, ашиглалт, аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 303 264907

erdene-orgil@namem.gov.mn

8 А.Ганзориг Цахилгааны техникч      
9 В.Цогтсайхан Сантехникийн механик      
10 Ж.Жамбалдорж Сантехникч, мужаан      
11 Т.Төмөрсүх Сантехникч, жолооч      
12 Л.Баасанбазар Явуулын радарын техникч, жолооч      
13 Д.Батбаяр Даргын жолооч      
14 н.Дашдолгор Үйлчлэгч      
15 М.Лхагвачулуун Үйлчлэгч      
16 Д.Туяа Үйлчлэгч      
17 Г.Батдорж Жижүүр   264135  
18 Б.Долгор Жижүүр   264135  
19 С.Баяртогтох Жижүүр   264135  
20 К.Кулима Жижүүр   264135