Урьдчилан мэдээлэх хэлтэс

Урьдчилан мэдээллэх хэлтсийн танилцуулга:

  • Богино, дунд, урт хугацааны урьдчилсан мэдээ, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн сэрэмжлүүлэх мэдээллийг гаргаж, хэрэглэгчдийг шуурхай үйлчлэх
  • Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, цаг агаарын аюултай үзэгдлээссэрэмжлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг төв орон нутагтай уялдуулан урьдчилан мэдээллэх салбарын хэмжээнд нэгэн утгатайгаар гаргаж, түгээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Орон нутгийн урьдчилан мэдээлэх хэсгүүдийг технологи, арга зүйн удирдлагаар хангах

Одоогоор Богино, дунд хугацааны урьдчилсан мэдээний хэсэгт 5-н ерөнхийтехнологиинженер, 12-н синоптик инженер ээлжээр 24 цаг тасралтгүй ажиллаж байна. Урт хугацааны урьдчилсан мэдээний хэсэгт 1 ерөнхийтехнологиинженер, 1 синоптик инженер ажиллаж байна.

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Нэр Албан тушаал Өрөө дугаар Өрөөний утас Цахим шуудан
1 Л.Оюунжаргал Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  308 326603 oyunjargal@namem.gov.mn
3 А.Алтаншагай Ерөнхий технологич инженер 311 263862, 326609  
4 Ч.Сарантуяа Ерөнхий технологич инженер  
5 Д.Энхтуяа Ерөнхий технологич инженер  
6 Д.Сумъяа Ерөнхий технологич инженер  
7 С.Батбаяр Ерөнхий технологич инженер  
8 О.Оюунчимэг Ерөнхий технологич инженер  
9 О.Өнөртуул Ахлах инженер  
10 М.Должинсүрэн Инженер  
11 Э.Энхзаяа Инженер  
12 Э.Дариймаа Инженер  
13 Б.Цогтбаатар Инженер  
14 Х.Цолмон Инженер  
15 Б.Цасанчимэг Инженер  
16 М.Нарангэрэл Инженер  
17 Э.Мөнх-Эрдэнэ Инженер  
18 Ж.Цогт  Гэрээт ажилтан