ОРОН НУТГИЙН САЛБАРЫН АЛБАН ХААГЧЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН, КОМПЬЮТЕР ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.

Сумдын Ус, цаг уурын  САЛБАРЫН албан хаагчдын СУРГАЛТыг 03 дугаар сарын 27, 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын хөрөнгө оруулалтын багцаас олгосон 135.6 сая төгрөгний санхүүжилтээр компьютер I9-2ш , I7-16ш, I5-24ш, нийт-42ш, гурван үйлдлийн принтер-5ш, дагалдах хэрэгсэлийн цахим худалдан авалт хийж гүйцэтгэлээ. Салбарын хэмжээнд техникийн шинэчлэлт хийж ...

Дэлгэрэнгүй